Klimbos Weert

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Klimbos Weert B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en voor schade ten gevolge van het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Klimbos Weert B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of te wijzigen.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht c.q. copyright van de op deze website gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Klimbos Weert B.V., tenzij anders vermeld in de informatie zelf. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Klimbos Weert B.V. is het niet toegestaan om enige informatie of gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Klimbos Weert B.V is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

GermanDutch